“Tundmatu Teine Maailmasõda”
Miks tapeti Hitleri asetäitja Rudolf Hess?
Voldemar Pinn


Selle teose peategelasteks on Rudolf Hess, Adolf Hitler ja Jossif Stalin oma kaaskonnaga. Rudolf Hess
oli Hitleri asetäitja, riigiminister, Saksa impeeriumi kaitsenõukogu ja natsionaalsotsialistliku
töölispartei salanõukogu liige. Rohkem kui kuu aega enne Nõukogude Liidu ja Saksamaa sõda alustas
Rudolf Hess Messerschmitti katselennuväljalt oma kuulsusrikast lendu. Oli laupäev, 1941.aasta 10. mai
õhtupoolik, kui Hitleri asetäitja Hess ilmus katselennuväljale. Ta oli ka varem siin olnud. Hess oli
1940.aasta sügisel avaldanud soovi isiklikult katsetada uusi hävituslennukeid. Hessile meeldis kõige
rohkem kaughävitaja Messerschmitt Bf 110 ehk Me 110. Ta oli selle lennukiga teinud mitmeid lende.
Igakord peale lendu kohtus ta Willy Messerschmitti ja tema inseneridega , kes said temalt teade masina
puudustest. Hess tahtis et selle lennukiga saaks pikendada lennu pikkust. Ta tegi Messerschmittile
ettepaneku lisada lennukile lisakütusepaake, mida saaks lennu ajal ära heita. Sel samal 10. mai õhtul
kell 17.40. istus Hess hävitajasse ja tõusis sujuvalt õhku. Hess lennuväljale tagasi ei pöördunud.
Hessi siht oli jõuda Sotimaa idarannikule. Õhtul kell 22.08. nägi Inglise õhukaitse Northumberlandi
põhjarannikul õhus Saksa hävitajat. See takistas neis imestust, sest kuidas oli hävitaja nii kaugele
põhja jõudnud. Hess soovis kohtuda lord Hamiltoniga. Ta otsustas alla hüpata lennukist Dungaveli lossi
lähedal. Rudolf Hessi leidis üks kohalik farmer. Hess oskas väga hästi inglise keelt. Ta viidi edasi
Bubsy asulasse, kus asus kohaliku omakaitse staap. Lord Hamiltoni saabumisel tutvustas Hess ennast.
Hamilton helistas Churchillile ja teatas talle kuumast uudisest. Mõlemale, nii Hamiltonile kui ka
Churchillile oli see kui välgulöök selgest taevast.
I Maailmasõja kaotas Saksamaa. Versaille diktaat oli Saksamaa suhtes väga ülekohtune: ilma
kolooniateta kaotas Saksamaa 70 579 ruutkilomeetrit oma maast ja 6,5 miljonit elanikku. Saksamaa
pidi maksma kontributsiooni 223 miljardit kuldmarka. Lisaks kõigele desarmeeriti Saksamaa. See mis
Versailles tehti ei olnud mitte rahu, vaid uue sõja algus. 23.septembril 1939. aastal sõlmiti
Molotov-Raibbentropi pakt. Nõukogude Liidul oli välja mõeldud Groza plaan- kogu Euroopa vallutamine ja
siis ka kogu maailma vallutamine. Saksa ja Nõukogude Liidu väed hakkasid koos osalema Nõukogude Liidu
territooriumil toiminud sõjaõppustel. Saksa vägedele toodeti relvastust Nõukogude Liidust, sealt saadi
ka palju muud: teravilja, puuvilla, naftasaadusi, puitu, margariini, kroomi, valtsmetalli,
värvilist metalli, toorkautsukit. Saksamaa alustas paljude maade hävitamist. Sealhulgas Poola
vallutamine 1.septembril 1939.aastal, mida loetakse II Maailmasõja alguseks. Eriti rõõmustas Stalinit
Prantsusmaa kiire kaotus. Stalin tahtis et Hitler ründaks Inglismaad, aga Hitler hakkas selles
kahtlema, sest tal ei olnud väga palju jõude. Kord oli Hitler maailmakaardile saanud aru, et mida
Nõukogude Liit kavatseb. Nimelt oli Nõukogude Liit hakanud vallutama maid kus elasid sakslased
(Bessaraabia, Bukoviina). Nähes , et Stalin sihtis oma vägesid täpselt Saksamaa suunas tekis Hitleri
laubale hirmuhigi. Nõukogude väed olid kogu aeg oma relvastust kõvasti suurendanud. Kui Nõukogude Liit
oleks Saksamaad rünnanud, poleks Saksamaal midagi vastu olnud panna Punaarmee suurtele vägedele.
Nõukogude Liidu vägede puuduseks oli nõrk kaitse, põhirõhk pandi rünnakule. Saksamaa oli ummikus.
Valida oli kas suure ja veel suurema õnnetuse vahel. Sakslased valisid väiksema nii endale kui ka kogu
inimkonnale. Nad hoidsid ära suure katastroofi. Hitleril oli valik kas rünnata Inglismaad või siis
Nõukogude Liitu. Nad otsustasid viimase kasuks. Stalin toetas Saksamaa rünnakut Inglismaale. Saksamaa
hakkaski petteks ründama Inglismaad. Korraldati väiksemaid rünnakuid.
Sellega seoses arvataksegi, et Hess sõitis Inglismaale otsima rahu inglastega, sest Saksamaal oli abi
vaja. Churchill vihkas Hitlerit. Nõukogude luure teatas Stalinile, et Saksamaa plaanib rünnakut
Nõukogude Liidule, aga Stalin ei uskunud seda. 22. juuni 1941. aastal ründas Saksamaa Nõukogude Liitu.
Saksamaa sai mitmetes lahingutes võite aga ikkagi kaotati. Saksamaa ei olnud populaarne suurriikide
seas, sest nad tapsid palju juute. USA toetas alumiiniumiga Nõukogude Liitu ja Saksamaa suruti maha.
1945. aastal 20. novembril toimus Nürnbergis Rahvusvaheline Sõjatribunal. Protsessi eesmärgiks oli
sõjakurjategijate väljaselgitamine ja süüdimõistmine. Kohtuotsused langetati väga kiiresti.
Sõjasüüdlasteks olid Saksamaa ja ka Soome. Nõukogude Liit kui peasüüdlasena oli kohtumõistja. 19-st
kohtualusest 12 mõisteti surma poomise läbi, ülejäänud seitse said pikaajalise või eluaegse
vanglakaristuse. Nende seitsme hulgas oli ka Rudolf Hess. Seitse ellujäänut viid Spandau vanglasse .
Aja möödudes vabanesid kõik teised peale Hessi. Kardeti, et ta võib palju saladusi väljapääsedes
avalikustada. 17. augusti 1987. Tapeti Rudolf Hess. Üks võimalus kuidas Hess suri väitsid liitlased,
et Hess läks jalutuskäigu ajal lehtlasse, meisterdas seal elektrijuhtmest silmuse ja poos ennast
sellega. Paljud inimesed ei olnud Hessi enesetapu teooriaga nõus. 93 aastana vanamees oli peaaegu pime
ja ta poleks sellega hakkama saanud totaalse valve all. Arst Hugh Thomas, kes surnu lahkamisest osa
võttis, ütles selgelt, et enesetapp oli täiesti paikapidamatu.


Kristo

Kasutatud kirjandus: Voldemar Pinn "Tundmatu Teine Maailmasõda"
Miks tapeti Hitleri asetäitja Rudolf Hess?