TEADUSMIKS
eXcitement - loodusainete õpe
Aktiivne teema: Matemaatika/Arvud ja arvusüsteemid/Arvuteooria alged/SÜT ja VÜK
Harjutuste teemad
Harjutused
Leia SÜT (kadrihiob - 16.02.2006) [Täitmisjaoskond]
Leia VÜK (kadrihiob - 17.02.2006) [Täitmisjaoskond]