LÄÄNE-VIRUMAA MIKSIKESE PRANGLIMINE 2009

KOKKUVÕTE LÄÄNE-VIRUMAA MIKSIKESE PRANGLIMISEST 2009                    

MIKSIKESE PRANGLIMISE 2009 MAAKONDLIK FINAAL TOIMUB  2. APRILLIL KELL 12.45 KADRINA KESKKOOLIS. TÄPSEM INFO


MIKSIKESE PRANGLIMISE 2009 VABARIIKLIK FINAAL TOIMUB 17. APRILLIL HAAPSALUS.

MIKSIKESE PRANGLIMISE 2009 RAHVUSVAHELINE FINAAL TOIMUB 2. MAIL ELVA GÜMNAASIUMIS


Pranglija ja õpetaja meelespea
 
 
ETAPPIDE AJAD:
I etapp 12. jaanuar - 23.jaanuar (juhu-kolmevõistlus)
1. ETAPI TULEMUSED:    sirgujad   oskajad   naised   mehed  klassid    koolid
1. ETAPIL KOKKU OSALES 2085 VÕISTLEJAT:
635 SIRGUJAT, 628 OSKAJAT, 406 NAIST-NEIDU, 416 MEEST- NOORMEEST

II etapp 2. veebruar - 13. veebruar (juhu-kolmevõistlus)
2. ETAPI TULEMUSED:    sirgujad   oskajad   naised   mehed   klassid   koolid
2. ETAPIL OSALES KOKKU 2044 VÕISTLEJAT:
681 SIRGUJAT, 586 OSKAJAT, 398 NAIST-NEIDU, 379 MEEST-NOORMEEST

1. JA 2. ETAPI KOKKUVÕTE:   sirgujad   oskajad   naised   mehed   klassid   koolid

III etapp
23. veebruar - 6. märts (lemmik-kolmevõistlus)
3. ETAPI TULEMUSED:     sirgujad   oskajad  naised   mehed   klassid   koolid
3. ETAPIL OSALES KOKKU 1927 VÕISTLEJAT:
636 SIRGUJAT, 569 OSKAJAT, 363 NEIDU-NAIST, 359 NOORMEEST-MEEST

KOKKUVÕTE 1. - 3. ETAPINI: sirgujad   oskajad   naised   mehed   klassid   koolid
1- 3 ETAPINI OSALES KOKKU 2482 VÕISTLEJAT:
786 SIRGUJAT, 705 OSKAJAT, 507 NEIDU-NAIST, 485 NOORMEEST-MEEST

EELVÕISTLUSTEL ON KOLM ETAPPI, IGAS ETAPIS VÕISTLUSAEG 20 MINUTIT. IGAL VÕISTLEJAL LÄHEB ARVESSE KAHE PAREMA ETAPI  TULEMUSED.

VABARIIKLIKU JA RAHVUSVAHELISE VÕISTLUSE VÕISTLUSKLASSID:
Sirgujad: 3. klass ja nooremad
Oskajad: 4. - 6. klass
Naised: 7. klass ja vanemad
Mehed: 7. klass ja vanemad

KOLMEVÕISTLUSTE REEGLID ALADE VALIKUL:
 
Sirgujad (1.-3. klass)
Alade grupid:
A: liitmine(Li)
B: lahutamine(La), liit-lahutamine(LL)
C: võrdlemine(Võ), lünkamine(Lü)
Kõik alad ainult naturaalarvude (N) väljakul.
Ei võistelda täisarvude (T) väljakul ega sprindi (S) stiilis.
 
Oskajad (4.-6. klass)
Alade grupid:
A: liitmine(Li), lahutamine(La), liit-lahutamine(LL)
B: korrutamine(Ko), jagamine(Ja), korru-jagamine(KJ)
C: võrdlemine(Võ), lünkamine(Lü), juhutehe(Ju)
Kõik alad ainult naturaalarvude (N) väljakul, nii klassikalises (K) kui ka sprindi (S) stiilis.
Ei võistelda täisarvude (T) väljakul.
 
Kõik ülejäänud võistlusklassid
Alade grupid:
A: liitmine(Li), lahutamine(La), liit-lahutamine(LL)
B: korrutamine(Ko), jagamine(Ja), korru-jagamine(KJ)
C: võrdlemine(Võ), lünkamine(Lü), juhutehe(Ju)
Kõik alad nii naturaalarvude (N) kui ka täisarvude (T) väljakul, nii klassikalises (K) kui ka sprindi (S) stiilis.

Nii juhu- kui ka lemmik-kolmevõistluses valitakse
MAAKONDLIK FINAAL
Lääne-Virumaa pranglimise finaalvõistlus toimub Kadrina Keskkoolis
Finaali kutsutakse maakonna/linna iga võistlusklassi 10 – 12 parimat.
Kohalikele finaalvõistlustele kutsutakse ka 5-liikmelised nende koolide ja/või tiimide võistkonnad, kes on eelvõistluste põhjal vabariiklikus pingereas 40 parema hulgas.
Kohalikele finaalvõistlustele kutsutakse ka nende klasside 5-liikmelised võistkonnad, kes on eelvõistluste põhjal oma klassiastme arvestuses vabariigis 6-8 parema hulgas.
Finaalvõistlustel on kavas viievõistlus, aega 50 minutit. Alad allpool.
VIIEVÕISTLUSE ALAD 2008/2009:
Sirgujad     LiKN, LaKN, LLKN, VõKN, LüKN
Oskajad    LiKN, LaKN, KoSN, JaKN, KN
Kõik teised    LiKN, LaKT, KoST, JaKN, VõSN
 
EESTI VÕISTKONDLIKUD KARIKAVÕISTLUSED toimuvad  aprillis (Haapsalus?). 
Vabariiklikku finaali kutsutakse 16-20 parimat kooli või tiimi 5-liikmelist (kohal vähemalt 3 liiget!) võistkonda maakonna finaalide tulemuste põhjal.
Võisteldakse taas viievõistluses. Nii koolide-tiimide kui ka klasside võistluses lähevad arvesse kõigi 5 võistleja tulemused.

 
Eesti Karikavõistlustel  arvestatakse punkte:
Sirgujatele
Oskajatele
Neidudele ja naistele kui ühisele võistlusklassile.
Noormeestele ja meestele kui ühisele võistlusklassile.
Vabariiklik klasside võistlus on 9-le esimesele klassiastmele eraldi, 10.-12. klass võistlevad ühises arvestuses.
Punktiarvestused on analoogilised eelmise aasta punktisüsteemidega, välja arvatud asjaolu, et iga tüüpi võistkonnal ja klassil lähevad kirja 5, mitte enam 4 parema võistleja tulemused.
Lisainfo:
Mare Kütt mare.kytt@mail.ee
Lemme Sulaoja lemme.sulaoja@mail.ee